مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی ایران

مراجع دادرسی مالیاتی و حل اختلافات مالیاتی-قسمت اول

1-رئیس امور مالیاتی
2-هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی
3-هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
4-هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده216
5-هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده157
6-هیات های حل اختلاف مالیاتی هم عرض
( موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م)
7-هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده243
8-هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ماده37 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
9-هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 161 ق.م.م
10-هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م
11-هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 (درخواست استرداد اضافه پرداختی )
12-هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ماده 157 (مطالبه مالیات از غیر مودی)
13-شورایعالی مالیاتی
14-هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
15–هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *